Еколошка катастрофа – депонија у Старој Пазови

You are currently viewing Еколошка катастрофа – депонија у Старој Пазови

Депонија која се налази у Старој Пазови уз ауто пут Београд – Нови Сад црна је тачка Еколошке катастрофе. Ова депонија која стално гори или се барем дими, само је један у низу показатеља да и поред бројних што националних, што регионалних, што локалних програма и стратегија о управљању отпадом донетих у овом веку ситуација у Србији изгледа безнадежно. Еколози већ годинама упозоравају на честе пожаре на депонијама у Србији које имају велике последице на животну средину.

Штетни ефекти се могу јавити и са годинама закашњења. У овој општини комунални отпад производи око 65.000 људи из девет насеља: Стара и Нова Пазова, Стари и Нови Бановци, Белегиш, Сурдук, Голубинци, Војка, Крњашевци, плус четри индустријске зоне које се простиру на приближно 1500 хектара.

ЈКП Чистоћа сав тај отпад без примарне сепарације одлаже на централну депонију Рупов Салаш која никад није добила употребуну дозволу. Последњих година укупна количина комуналног отпада је у порасту. Последично загађење воде ваздуха и земљишта у околини несанитарних и дивљих депонија постаје све већа.

Инфо служба Покрета Живим за Србију

Објављено 26.5.2022.