Зашто се тек сад оспоравају уџбеници из биологије?

You are currently viewing Зашто се тек сад оспоравају уџбеници из биологије?

Десетинама година нико није оспоравао садржину уџбеника из биологије. За то није ни било потребе, јер нису садржавали лекције из „родне“ идеологије, односно појмове „род“, „родни идентитет“, „родно осетљив језик“ итд.

Ти појмови убачени су у оспорене уџбенике супротно обавезујућим прописима: Правилнику о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања; Правилнику о стандардима квалитета уџбеника и упутства о њиховој употреби; Закону о уџбеницима; Европској конвенцији о људским правима; Међународном пакту о грађанским и политичким правима, Уставу итд.

Иако Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања још увек важи, а чак је 22.5.2022. године и допуњен, то није представљало „сметњу“ Министру просвете да, годину дана раније (31.7.2019), донесе још један правилник мало другачијег назива: Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања, у који је убачен спорни појам „род“.

Вероватно је био у праву представник ЗУОВ-а, када је на седници НПС-а*) изјавио да су ти уџбеници у складу са савременим научним теоријама, тумачењима и закључцима – али нису у складу са прописима који се односе на те појмове. Без тих појмова, који се никада до 2021. године нису примењивали у биологији, садржина уџбеника не би била спорна.

На констатацију Председника НПС-а*) да Устав не познаје „род“, представник ЗУОВ-а одговорио је: „исто тако Устав не препознаје ни наставу математике“(?!).

Реагујући на констатацију*) другог представника ЗУОВ-а да се појам „род“ помиње у Закону о основама система образовања и васпитања, Председник НПС-а истакао је*): када смо усвајали програм, ми нисмо желели да доживимо идеолошка тумачења, ми смо се држали да је у питању стандардни српски језик (…) ако је писано на стандардном онда су то синоними (…) синоними су пол и род по стандардном српском језику.

Иначе, поменути Закон усвојен је 25.6.2013. године, „Истанбулска конвенција“ ступила је на снагу 1.8.2014. године, други Правилник Министар је донео 31.7.2019. године, док је неуставни Закон о родној равноправности усвојен тек 20.5.2021. године.

Адвокатска канцеларија Радић

Објављено 8.10.2022.