Право детета је да има личне односе са баком и деком

You are currently viewing Право детета је да има личне односе са баком и деком

“Право детета је да зна важне чињенице у вези своје породице попут порекла, вере и обичаја.
Одржавање личних односа између малолетне деце и њихових деда и баба по оцу јесте у најбољем интересу деце јер су они оцењени као адекватне личности са одговарајућим социоекономским условима те деда и баба по оцу, као тужиоци, имају право на одржавање личних односа са децом на дан њихове крсне славе…”

(пресуда Врховног касационог суда Рев. 3673/19 од 26.новембра 2019.)

По ставу 5. члана 61. Породичног закона, дете има право да одржава личне односе и са сродницима и другим лицима са којима га везује посебна блискост ако ово право није ограичено судском одлуком.

Овим ставом се гарантује право детета да одржава личне односе и са сродницима и другим лицима, који не морају бити сродноци са којима га везује посебна блискост.

адвокат Милина Дорић
заменик председника Покрета Живим за Србију

Објављено 1.12.2022.