Press "Enter" to skip to content

Најновији пројекти ЕУ и истраживања у Србији, образовање!

И поред тога што ово истраживање недвосмислено показује да онлајн настава за ученике, наставнике и родитеље представља „нужно зло“ (што је јасно наведено у уводном делу истраживања),упорно се инсистира на дигиталној агенди.

Дакле, драги родитељи, наставници, ученици, овакви пројекти заправо злуже да се детектују ваше потребе како би уводили праксе које нису у складу са истим.

Јер, ако у истраживању добијете резултат да је онлајн настава „нужно зло“, зашто би било коме био проблем да одустане од форсирања онлајн и дигиталне агенде?!

Али, велики новци су у игри и онда ЗДРАВЉЕ и ПОТРЕБЕ деце, наставника и родитеља постају небитни.

Тамара Брадић, потпредседник Покрета Живим за Србију

Објављено 9.5.2022.