Press "Enter" to skip to content

Одбила да пружи здравствену услугу детету јер нема маску

ПОКРЕТ ЖИВИМ ЗА СРБИЈУ је поднео, путем свог адвоката, кривичну пријаву против Гордане Цветковић, запослене у Општој болници у Смедереву, јер је одбила да пружи неопходну здравствену помоћ малолетном А.П. из Смедерева само зато што није имао маску. Поред тога Покрет Живим за Србију поднео је и дисциплинску пријаву против исте Гордане Цветковић.

Сходно члану 253. Кривичног законика, за неуказивање лекарске помоћи предвиђена је казна од шест месеци до пет година, а у случају да наступи смрт код оштећеног лица, предвиђена казна је од једне до осам година.

Окривљена Гордана поред овог добиће и посебну опомену ( мимо кривичног поступка) да надокнади нематеријалну штету, а уколико не буде платила биће тужена и за ту накнаду.

Адвокат Милина Дорић
заменик председника Покрета Живим за Србију