Press "Enter" to skip to content

Шта се крије иза прихватања француско-немачког споразума?

Власт је упрегла све ботове од врха до дна каце да објасне да „није ништа потписао“ и да је прихватање спорног споразума нешто редовно на шта не треба обраћати пажњу.

Поједини правници су се огласили и објаснили шта се крије иза речи у његовим члановима:

1. „Обе стране ће међусобно развијати нормалне, добросуседске односе на основу једнаких права.“

– Не могу постојати “добросуседски односи” између државе и њене покрајине, већ само између суседних држава

„Обе стране ће међусобно признати своја документа и националне симболе, укључујући пасоше, дипломе, регистарске таблице и царинске печате.“

– Србија се обавезује да призна и поштује “државне симболе” и документа тзв. “Републике Косово”

2. Обе стране ће се руководити циљевима и принципима постављеним у Повељи Уједињених нација, посебно оним о сувереној равноправности свих држава, поштовању њихове независности, аутономије и територијалног интегритета, праву на самоопредељење, заштити људских права и недискриминацији.

– Не може се примењивати Повеља УН на односе између државе и њене покрајине, већ само између суседних држава.

3. У складу са Повељом Уједињених нација, стране ће све спорове између себе решавати искључиво мирним средствима и уздржаће се од претње или употребе силе.

4. Стране полазе од претпоставке да ниједна од њих не може представљати другу у међународној сфери или деловати у њено име.
Србија се неће противити чланству Косова у било којој међународној организацији.

-Члан 4. споразума предвиђа да је Србија сагласна са уласком тзв. “Косова” у УН, СЕ, ЕУ, ОЕБС и друге међународне организације – а то право припада само државама.

5. Ниједна страна неће блокирати, нити подстицати друге да блокирају напредак друге стране на њиховом путу ка ЕУ на основу сопствених заслуга. Обе стране ће поштовати вредности наведене у члановима 2. и 21. Уговора о Европској унији.

6. Иако садашњи споразум представља важан корак ка нормализацији, обе стране ће са новим замахом наставити процес дијалога који води ЕУ, који би требало да доведе до правно обавезујућег споразума о свеобухватној нормализацији њихових односа.

Стране су сагласне да продубљују будућу сарадњу у областима привреде, науке и технологије, саобраћаја и повезаности, правосудних и полицијских односа, поште и телекомуникација, здравства, културе, вере, спорта, заштите животне средине, несталих, расељених лица и других сличних. области кроз закључивање конкретних споразума.
Детаљи ће бити договорени у додатним споразумима који ће бити омогућени Дијалогом који води ЕУ.

7. Обе стране се обавезују да ће успоставити посебне аранжмане и гаранције, у складу са релевантним инструментима Савета Европе и ослањајући се на постојећа европска искуства, како би се обезбедио одговарајући ниво самоуправљања за српску заједницу на Косову и способност за пружање услуга у одређеним областима, укључујући могућност финансијске подршке Србије и директан канал комуникације српске заједнице са Владом Косова.

Стране ће формализовати статус Српске православне цркве на Косову и пружити снажан ниво заштите српским местима верског и културног наслеђа, у складу са постојећим европским моделима.

8. Стране ће разменити сталне мисије. Они се оснивају у седишту одговарајуће Владе.
Практична питања у вези са успостављањем мисија биће обрађена посебно.

9. Обе стране узимају у обзир посвећеност ЕУ и других донатора да успоставе посебан пакет инвестиција и финансијске подршке за заједничке пројекте Страна у економском развоју, повезивању, зеленој транзицији и другим кључним областима.

10. Стране ће успоставити заједнички комитет, којим председава ЕУ, за праћење спровођења овог споразума.
Обе стране потврђују своју обавезу да примењују све претходне споразуме Дијалога, који остају важећи и обавезујући.

11. Обе стране се обавезују да ће поштовати Мапу пута за имплементацију која је приложена овом споразуму.

Према оцени правника, потписивање овог споразума представљало би тешко кривично дело из члана 307. КЗ за које је прописана казна до 15 година затвора.

Има ли „храбрих тужитељки“ које би ово процесуирале?

Инфо служба Покрета Живим за Србију

Објављено 28.2.2023.