Press "Enter" to skip to content

ЧИЈЕ ИНТЕРЕСЕ ШТИТИ АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА?

  Многима је очигледно да се нешто чудно дешава по питању политике вакцинације у Србији. Притисак државе, репресивне мере, уз апсолутну медијску цензуру и непостојање…