Press "Enter" to skip to content

Због чега се деца обележавају ЈОБ („јединствени образовни број“) бројем?!

Покрет Живим за Србију подржава секретара ОШ „Владислав Рибникар“  Невену Павловић која је иницирала и послала Поверенику за заштиту података о личности и слободан приступ информацијама од јавног значаја упит у вези јединственог информационог система просвете (ЈИСП) и додељивања „јединственог образовног броја“ сваком детету (ЈОБ) који се добија по утврђеној процедури преко ЈИСП апликације коју као руководилац воде установе, на основу података о ЈМБГ детета и података о родитељима.

Наиме, школе су у обавези да уносе електронски у евиденцију податке који се односе на децу, ученике и одрасле, на основу одредбе члана 12.Правилника о ЈИСП (СЛ.г.РС број 81 од 15.11.2019. године) у обиму утврђеном у правилнику. То су:

1.Подаци о утврђивању идентитета детета, ученика и одраслих кроз тзв „јединствени образовни број“ ЈОБ.

2. Подаци за одређивање социјалног статуса детета, ученика и одраслог, припадност социјално угроженим категоријама становништва, условима становања и стање породице, удаљеност домаћинства од установе, социјални статус родитеља, стечени ниво образовања, занимање и облик запослења. Број чланова домаћинства, становање у стану, кући, породичној кући, подстанаратво или други облици становања.

3. Подаци за одређивање функционалног статуса детета, ученика и одраслог.

Имајући у виду сврху обраде из чл.181.ЗОСОВ и циљ Владе „унапређење квалитета, ефикасност рада установа као и унапређење васпитања деце“, не види се оправданост и неопходност прикупљања података у оволиком обиму, у вези са статистиком, извештајима као сврхом обраде коју утврђује одредба члана 181.ЗОСОВа.

Такође, ефикасно вођење управног поступка, остваривање права на издавање јавне исправе, остваривање права на квалитетно и једнако доступно образовање и васпитање за сву децу, ученике и одрасле, је могуће остварити као и до сада, на основу евиденције која се води у школи без стварања дигиталне базе података, истиче Невена Павловић.

Посебно је проблематична чињеница да је наведена сврха прикупљања података „пуно укључивање родитеља ученика у образовно-васпитни процес“ а родитељи нису на јасан начин обавештени о постојању овакве аутоматизоване обраде за доделу ЈОБ („јединствени образовни број“) као и на приступ подацима које обрађује надлежни орган.

Нити су родитељи обавештени о праву на ограничење и престанак обраде, праву на приговор и право на информацију о примаоцима којима ће подаци о личности бити откривени, а посебно примаоца у другим државама или међународним организацијама.

Све ово у складу са одредбама члана 25., 26., 27. Закона о заштити података. Секретар ОШ „Владислав Рибникар“, Невена Павловић је уз детаљно образложење функционисања овог електронског система који воде вртићи, школе и др.установе образовања поставила упит поверенику за заштиту података о личности и слободан приступ информацијама од јавног значаја да ли је Министарство просвете у поступку доношења измена Закона о основама система образовања и васпитања којим се успоставља ЈИСП, прибавило мишљење.

Повереника јер се ради о обради података о личности у великом обиму, те руководилац мора имати у виду обавезу да, пре него што започне са обрадом, изврши процену утицаја предвиђених радњи обраде на заштиту података о личности, утврђену одредбама члана 54.ЗЗПЛ, истиче у свом допису Невена Павловић.

Потпредседник Покрета Живим за Србију, Тамара Брадић подржава иницијативу Невене Павловић, секретара ОШ „Владислав Рибникар“ и позива све просветне раднике и родитеље да узму учешће у овој иницијативи како бисмо добили одговор на питање које врсте статистике, обраде података и извештаја ће се израђивати на основу прикупљених података о деци, родитељима и запосленима?

Тамара Брадић

Потпредседник Покрета Живим за Србију