Шта је 5G мрежа и да ли је штетна по здравље људи

You are currently viewing Шта је 5G мрежа и да ли је штетна по здравље људи

У последње време почело је да се прича о такозваној 5G мрежи која по тврдњи неких људи може да изазове изненадну смрт птица и животиња које се налазе у околини базних станица.

Шта је у ствари 5G мрежа и о чему се овде заправо ради? 5G мрежа представља пету генерацију мобилних мрежа, која је још увек у фази развоја. Сврха 5G мреже би била да се у пренасељеним местима обезбеди несметано функционисање мобилних телефона, као и бржи рад мобилног интернета.

Поставља се питање да ли у Србији постоји разлог за увођење 5G инфраструктуре. Уколико посматрамо густину насељености становништва у Србији, долазимо до логичног закључка да су Београд и околина најгушће насељена места. Телефонија у тренутној LTE и 4G инфраструктури функционише оптимално свуда где постоји покривеност.

Где онда може настати проблем око функционисања мреже? Вероватно је већина доживела да за време празника не може да оствари позив јер је мрежа преоптерећена. Увођењем 4G инфраструктуре тај проблем је минимализован и такви случајеви се могу догодити само повремено приликом неких већих скупова и манифестација. Што би значило да су 5G базне станице потребне само на местима на којима се одржавају велики скупови (Сајам, Ушће, Београдска Арена и сл.), што даље значи да није потребно више од десетак базних станица тог типа.

Како 5G базне станице могу утицати на околину? За 5G мрежу су засад најављена 2 опсега рада:

1. 600MHz(Мегахерца) – 6GHz(Гигахерца)

2. 28 – 39 [GHz] (Гигахерца)

Први опсег фреквенција представља таласе дужине реда центиметара, такви типови таласа се већ користе у свакодневној примени: GPS, WiFi…

Проблем настаје са другим наведеним опсегом. Опсег од 28 – 39 [GHz] предтсавља микроталасе дужине реда милиметра. Овакви таласи се тренутно користе за повезивање линковима (пренос података између 2 тачке) и као усмерени не могу утицати на околину, јер су антене пројектоване да не “разбацују” зрачење около, већ само ка пријемнику. Идеја 5G мреже није да ти таласи буду усмерени, већ да буду свуда у простору, да би корисник могао да “ухвати” сигнал. Такви таласи имају изразито негативан утицај за људско здравље. Могу ометати ћелијске процесе и неповољно утицати на размену информација у ћелијама мозга, међутим, ниво зрачења тих таласа са базним станица је доста мањи, јер се у пријемницима мобилних телефона користе врло осетљиве компоненте. Са удаљавањем од базне станице ниво електромагнетног зрачења опада. Природа оваквих таласа је да они у великој мери слабе кроз атмосферу. Што би требало да значи да уколико се овај опсег користи у базним станицама, а има домет већи од 1 – 2 [km], израчена енергија је врло јака и на месту поред саме базне станице може имати врло лош утицај. Због тога се овакве базне станице користе за покривање мањих, гушће насељених површина.

С друге стране, телефон који користи било коју мрежу, мора имати предајник, довољно јак да пошаље електромагнетни талас одговарајуће снаге базној станици. Сходно томе, када се изврше мерења, може се закључити следеће: “Измерени ниво сигнала са базне станице удаљене 20 метара је 1000 пута слабији од измереног нивоа сигнала са мобилног телефона удаљеног 10cm”. Из свега овога можемо закључити да је мобилни телефон, који је већину времена поред свих нас већа претња за здравље него сама базна станица, уколико се налазите на растојању већем од 20 метара од ње.

Следећи врло реалан проблем представља безбедност информација на нивоу целокупне државе. Пријемници и предајници за фреквенције милиметарске таласне дужине морају бити урађене као целокупна решења на чипу, за шта ни један наш институт нема могућности. То значи да би прикупљене информације могле да буду послате на одређену дестинацију, а да ми о томе не знамо ништа.

Остаје само да се нагађа да ли ће влада дозволити увођење 5G мреже у Србији и да ли ћемо ми ради своје безбедности, кроз коју годину, бити у могућности да купимо мобилни телефон који нема 5G подршку…

Радислав Јанковић инж. електротехнике – члан покрета Живим за Србију