7 дана у покрету [4]

You are currently viewing 7 дана у покрету [4]

Тамара Брадић, потпредседник Покрета Живим за Србију, говорила је о свему актуелном у претходној недељи са акцентом на захтев за информације од јавног значаја који је Покрет Живим за Србију предао Министарству просвете, одговор министра Ружића и пример захтева и изјаве, дописа који родитељи могу да преузму са нашег сајта уколико нису сагласни да се подаци о деци налазе у облику ЈОБ броја на интернету.
Такође, Тамара се осврнула на питање слободе које је посебно актуелно сада када је слобода избора мисаона именица.

Погледајте снимак на нашем јутјуб каналу.