Шта радити ако добијете налог за плаћање казне због неношења маске?

You are currently viewing Шта радити ако добијете налог за плаћање казне због неношења маске?

Да би уопште Суд одлучивао и да би уопште имали права да се браните неопходно је да налог који добијете потпишете и оригинал предате прекршајном Суду са поднеском да тражите Судско одлучивање. То све морате урадити у року од 8 дана од дана када Вам је налог уручен ( први дан уручивања се не рачуна).

Пре него што предате оригиналан потписан налог ископирајте га да имате за себе како би ту фотокопију задржали и имали материјал за писање писмене одбране.

Сходно члану 174. Закона о прекршајима о свему овоме свако лице које је добило прекршајни налог је поучено.
Довољно је само да пратите инструкције које стоје на налогу и да сходно томе поступите. Тамо јасно пише да налог морате предати у ОРИГИНАЛУ И ДА МОРАТЕ ПОТПИСАТИ. Лице које то не уради, Суд ће опоменути да уреди свој захтев сходно члану 174. Закону о прекршајима а лицу које и поред тога то не уради и које и после опомене не преда налог како треба, Суд ће новчану казну претворити у казну затвора. Што значи да ће лице уместо 5.000 динара казне добити 5 дана затвора.

На чега у писменој одбрани можете да се позивате?

Пре свега можете се позвати на крајњу нужду (члан 14.),… нисте носили маску јер би вас то довело у лоше здравствено стање, ношење маске код вас изазива вртоглавицу гушење и муку…
Нисте знали шта значи маска јер маска као таква никада и нигде није дефинисана нити је дефинисано како се носи нити у којој регији.
( ношење маске може да се тумачи као ношење маске на руци или у торби.) Можете се позвати на стварну и правну заблуду члан 21. и 22.
Можете се позвати и на Уставно право на неповредивост телесног и психичког интегритета. Такође можете се позвати и на неповредивост вашег људског достојанства.

У поступцима које сам до сада водила увек је било ефикасно позивати се на неуредност налога, јер полиција нема право да налогом уписује казну од 5.000 динара.

Битно је да се испоштује читава процедура, онако како пише у Закону, дакле, да се оригиналан налог потпише и преда у року од 8 дана, лично или путем поште.

Адвокат Милина Дорић
Заменик председника Покрета Живим за Србију