Press "Enter" to skip to content

Потписивање петиције у Петровграду

У Петровграду, овога пута бићемо у насељу Мала Америка, у суботу 13 фебруара, код Универа у периоду од 10 до 13 часова.