Др Драгана Чаламаћ Секулић- председник Одбора за здравство

You are currently viewing Др Драгана Чаламаћ Секулић- председник Одбора за здравство

Покрет Живим за Србију, у складу са својим Статутом и потребама, формирао је одборе за посебна питања, чији су председници чланови Стручног савета Покрета. Представљамо Вам председника Одбора за здравство.

Драгана Чаламаћ Секулић рођена је 13.03.1986. године у Београду, где завршава Основну школу. Након тога стиче диплому Средње медицинске школе, као и диплому Средње зуботехничке школе у Београду. Уписује и успешно завршава Стоматолошки факултет на Универзитету у Београду, одбраном дипломског рада из области максилофацијалне хирургије са оценом десет, и стиче звање доктора стоматологије.

Након стицања дипломе доктора стоматологије, одрађује приправнички лекарски стаж на Клиникама Стоматолошког факултета у Београду и у Дому здравља Савски Венац и Сењак. Успешно је положила државни испит. Члан је Стоматолошке коморе доктора стоматологије Србије. Течно говори енглески и немачки, служи се шпанским и норвешким језиком.

Од 2016. године запослена је у сектору приватне стоматолошке праксе на позицији општег доктора стоматологије, бави се поливалентном стоматологијом, са посебним фокусом и интересовањем за области оралне хирургије и естетске медицине. Од 2019. године власник је приватне стоматолошке праксе у Београду. Редовно присуствује курсевима и семинарима из области медицине у Србији и иностранству.
Члан је покрета „Живим за Србију“ од 2019. године, и од ове године именована је за председника Одбора за здравство покрета „Живим за Србију“ и члана Стручног савета за питање здравства.

Удата, са супругом живи у Београду.