Свако ко је дискриминисан имаће право да тужи државу која је донела дискриминаторски акт

You are currently viewing Свако ко је дискриминисан имаће право да тужи државу која је донела дискриминаторски акт

Устав Републике Србије:

Забрана дискриминације:

Члан 21.

Пред Уставом и законом сви су једнаки.

Свако има право на једнаку законску заштиту, без дискриминације.

Забрањена је свака дискриминација, непосредна или посредна, по било ком основу, a нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере које Република Србија може увести ради постизања пуне равноправности лица или групе лица која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима.

Вакцинисана лица ни по чему нису у неравноправном положају у односу на невакцинисане, јер су

  1. вакцинисани сами желели да се вакцинишу;
  2. то су учинили о трошку здравственог фонда који је фонд свих нас;
  3. нису морали да се вакцинишу;
  4. сами су потписали да су свесни ризика које вакцинација носи;
  5. самим вакцинисањем показали су да желе да се заштите и да буду у бољем положају јер сматрају да ако остану невакцинисани биће незаштићени.

И сада још треба да им се из буџета даје 3.000 динара, наравно наших заједничких пара, дакле ако се даје вакцинисаним онда се мора дати и невакцинисаним лицима.

Мимо тога ако имамо у виду колико се њих вакцинисало, издвајање за вакцинисане (који су већ добили новац кроз плаћену вакцину односно вакцине) није прихватљиво у време када сви знамо како се деца хране по вртићима, какву храну добијају пацијенти на клиникама, какви су објекти за социјалну и здравствену заштиту…

Свако ко буде дискриминисан (а дискриминисан је свако ко није вакцинисан) имаће правни основ за тужбу.

Адвокат Милина Дорић
заменик председника ПОКРЕТА ЖИВИМ ЗА СРБИЈУ