Кадија те тужи, кадија ти суди, модернизовано

You are currently viewing Кадија те тужи, кадија ти суди, модернизовано
Нови предлог измена Закона о парничном поступку, неоспорно ускраћује право грађана на приступ суду. Критике на овај „предлог“, а заправо доношење потпуно новог закона, написала је адвокат Милина Дорић, заменик председника Покрета Живим за Србију. Прочитајте:

ПРИМЕДБЕ НА ПРЕДНАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

ПОКРЕТ ЖИВИМ ЗА СРБИЈУ ЧИЈИ ЈЕ ПРЕДСЕДНИК ДР ЈОВАНА СТОЈКОВИЋ ПОДНОСИ ПРИМЕДБУ НА ПРЕДНАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

Сматрамо да би требало формирати нову радну групу која ће савесније и сврсисходније предложити текст Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку. Ta радна група би морала да се састоји од адвоката, и правника и сматрамо да у тој радној групи не треба да се налазе припадници невладиних организација.

Пре свега плаћање таксе не може и не сме бити услов за подношење тужбе и за вођење парнице, јер судска заштита пред судом је есенцијално грађанско право сваког човека.

Такса јесте једна облигациона обавеза државе према грађанима, који се обраћају суду, али никако не сме бити услов за приступ суду. Сходно томе ту накарадну одредбу треба скроз уклонити из предлога и процедуре. Сваки појединац мора имати загарантовано право на приговор на рад поступајућег судије, као и право на захтев за његово изузеће, о том изузећу мора одлучивати лице које је независно од поступајућег судије чије изузеће се тражи и по природи ствари то лице мора не може бити тај поступајући судија.

Одредбе о електронској достави као и о скенирању свих доказа и писмена, нису технички сврсисходне, посебно ако имамо у виду да многи старији адвокати немају ни основна знања из те области. Сматрамо и да  достављање свих доказа и доказних предлога уз тужбу није у складу са сврхом и смислом вођења парничног поступка јер се сваком лицу  мора оставити простора макар до припремног рочишта и на припремном рочишту да достави доказе и доказне предлоге, а све сходно одговору на тужбу.

Нова решења око доставе која сада треба да падне на терет парничне странке, сматрамо да нису коректна. Суд мора имати контролу над тим да ли  је право једна странка доставила ваљан поднесак и да ли поднесак поседује у довољном броју примерака све прилоге, а потом да суд доставља тај поднесак и да уколико друго лице промени адресу пребивалишта, суд путем обраћања МУП – у дође до тачне адресе примаоца поднеска. Нова решења могу створити пут за злоупотребе око достављања доказа о уручењу поднеска.

Нова регулатива око подношења тужбе против једног лица која треба да садржи све тужбене захтеве против тог лица као услов, такође представља грубу узурпацију права на приступ суду. Примена свих ових одредби и на поступке који су тренутно у току такође је недопустива.

Прејак и непогрешив је утисак  да ове нове измене иду у прилог само банкарским корпорацијама а на штету грађана. Измене 170 чланова Закона од укупно 508 чланова, захтева детаљнији и савеснији приступ проблему. Има још много спорних одредби, те захтевамо да се наше сугестије и предлози размотре и да се сходно томе спорне и штетне одредбе овог Закона уклоне, а пре свега тражимо да се формира нова радна група од квалитетних, учених људи из праксе, као и да се изради потпуно нов нацрт измена и допуна Закона о парничном поступку.

У Београду 15.06.2021. године

др Јована Стојковић
Покрет Живим за Србију