Поднета је кривична пријава против Снежане Кузмановић због кривичног дела злоупотребе службеног положаја

You are currently viewing Поднета је кривична пријава против Снежане Кузмановић због кривичног дела злоупотребе службеног положаја

Адвокат Др Јоване Стојковић, Милина Дорић, поднела је кривичну пријаву против окривљене Снежане Кузмановић, јер је иста злоупотребила службени положај и то тако што је обуставила поступак против Татјане Аџић иако није имала правног основа за то.

Наиме, Татјана Аџић је вређала и омаловажавала Др Јовану Стојковић, што није смела по Кодексу лекарске етике а ни по лекарском Статуту. Адвокат Милина поднела је дисциплинску пријаву против Татјане али је Снежана, брже, јаче, боље, Татјану “спасила одговорности” тако што је обуставила поступак против ње а све под изговором да то није материја којом се лекарска комора бави јер се ради о односу лекар – лекар. Напротив, ово јесте материја којом МОРА да се лекарска комора и Суд части баве, и то је и регулисано чланом 46. и 47. Статута лекарске коморе тако јасно пише да члан коморе дисциплински одговара ако чињењем или нечињењем изврши повреду професионалне дужности или УГЛЕДА ЧЛАНА КОМОРЕ. Све ово окривљена и пријављена Снежана врло добро зна, дакле упозната је са прописима, упозната је да лекар не сме колегу да вређа, што значи да је овим накарадним аматерским решењем учинила кривично дело злоупотребе службеног положаја из члана 359. став 1.

Милина је свакако уложила и жалбу против овог накарадног решења.

Подсећамо, да иста ти челни људи лекарске коморе противправно држе предмет у раду који је притивправно покренут против Др Јоване Стојковић и који је АПСОЛУТНО ЗАСТАРЕО. Као што се да приметити лекарска комора злоупотребљава свој положај на све начине, тамо где треба да обустави поступак држи га у раду и неће да га обустави иако је вођење поступка апсолутно застарело, а тамо где има основа за дисциплинско гоњење противправно га обуставља.

Неко ће морати да кривично одговара, за почетак Снежана Кузмановић, као и екипа која је учествовала у прогони против Др Јоване Стојковић, али нећемо штедети папир, кривичне пријаве ће се поднети против свих који раде против Закона.

Адвокат Милина Дорић
заменик председника Покрета Живим за Србију