Како се заштити од злостављања санитарних инспектора и пријављивања родитеља поводом ММР имунизације?

You are currently viewing Како се заштити од злостављања санитарних инспектора и пријављивања родитеља поводом ММР имунизације?

Као што је познато, Батут је почео да спроводи оштру политику против брижних мајки и очева, који су управо због заштите најбољих интереса своје недужне деце, решили да одложе и/или избегну имунизацију деце а сходно упутству самог произвођача који јасно и недвосмислено пише о томе да су те превентивне медицинске мере ризичне.

Потребно је да се преда комплет документација за одлагање имунизације, која обухвата 5, 6 или 7 образложених поднесака, захтева и опомена, и то у три примерка, један за родитеље на ком добијају пријемни печат, а два за: изабраног лекара и установу односно Дом здравља где је дете заведено. У тим поднесцима и захтевима између осталог тражи се и то да лекар да гаранције да је то средство безбедно за дете и да се детету неће ништа десити и да то да написмено под кривичном и материјалном одговорношћу.Ово се тражи из разлога што имате право на безбедну медицинску меру, а како ниједан лекар неће гарантовати нешто што ни произвођач не гарантује, јасно је да ће изостанак давања гаранција значити да никада нисте били несавестан родитељ и да сте само тражили да се заштите најбољи интереси детета. То вам је потребно ако покрену поступке против вас, па се превентивно унапред траже гаранције.

Јасно је да нико нема право да вршља по лекарски картонима ваше деце, али на жалост то они раде.

У овој хајци имамо два проблема: први је центар за социјални нерад, којим прете а други проблем су Прекршајни судови, наиме по позитивним прописима и центар за социјални (не) рад и прекршајни суд, могу да санкционишу родитеља који није поштовао Члан 32. Закона о заштити становништва од заразних болести.

Како то?

Врло лако, пре свега имунизација ММР-ом је прописана као обавезна а казне су од 50.000 до 150.000 динара а Породични закон омогућава да Центри за социјални рад подносе тужбе за делимично лишење, родитељског права, родитеље, уколико нису радили у најбољем интересу детета, а не заборавимо да готово све институције форсирају то да је у најбољем интересу детета да се дете имунизује.

Дакле имамо најмање два проблема: претња казном од 50.000 до 150.000 као и претња делимичног лишења родитеља, родитељског права, јер центри у својој надлежности имају и то да процењују да ли је неки родитељ савестан или није.

Управо због тога је потребно да се родитељи написмено заштите од сваког ризика који долази са две стране, те да исходује избегавање ризика за дете али и избегавање ризика по себе.

Комплет документацију од 5 или 6 или 7 поднесака, захтева… припремљено треба предати што пре када крену да зову у три примерка, написмено и ништа им не потписивати у Домовима здравља, тражити одлагање а не одбијање имунизације, јер одбијањем себе доводите у проблем.

Један папир или два папира нису довољна за избегавање ових драконских казни и мера, у пракси се то и показало да је тако.

Потребно је да се родитељи ”наоружају” како би имали у својим рукама доказе са пријемним печатим да су управо они радили у најбољем интересу детета те да то – одлагање/избегавање које је заправо фактички одбијање имунизације али заправо представља легално и легитимно избегавање “на фињака”, увијено у форми законских могућности, ураде на прави начин, да дођу до циља а да избегну санкције и од Суда и од Центра.

Ову правну акробацију треба урадити тако да се заштите најбољи интереси детета.
На жалост нисмо у Скупштини те не можемо за сада мењати закон, те ћемо се морати за свако дете и за сваког родитеља посебно борити.

Адвокат Милина Дорић
заменик председника Покрета Живим за Србију

Објављено 13.1.2023.