Press "Enter" to skip to content

Док су многи ћутали, она је говорила

Док су многи ћутали, она је говорила. Др Јована Стојковић, од 2015. до данас.