ДИРЕКТОР ШКОЛЕ НЕМА ОВЛАШЋЕЊА ДА ИСТЕРУЈЕ ДЕЦУ ИЗ ШКОЛЕ

You are currently viewing ДИРЕКТОР ШКОЛЕ НЕМА ОВЛАШЋЕЊА ДА ИСТЕРУЈЕ ДЕЦУ ИЗ ШКОЛЕ

Уколико дете не поштује квази мере, које су као препоруке дате од министарства, а директори школа их усвоје и усмено или писмено нареде деци и родитељима, исте те одлуке, не могу утицати на право детета на образовање. Као што препоруке министарства не обавазују директоре школа ни декане да усвајају препоруке, тако препоруке не могу бити изнад Уставног права детета. Прво, препоруке какве год да су, директор нема обавезу да их прихвати а ако већ и прихвати те препоруке оне не могу бити у супротности са Уставним правом детета на образовање.

Иначе да би било који акт уопште био обавезујући мора се објавити у службеном гласнику да би произвидио правно дејство. Уколико се не објави у службеном гласнику сматра се да грађани нису упознати са актом јер по природи свари ни не могу знати своје обавезе.

Директор прихватањем препорука преузима одговорност на себе, а те препоруке које је прихватио и даље не могу узурпирати нити ограничавати Уставно право на образовање.

УПРАВО ЗБОГ ТОГА, ДИРЕКТОРИ НЕЋЕ НАПИСМЕНО ДА ПОТВРДЕ ДА СУ ДЕЦУ ИСТЕРАЛИ ИЗ ШКОЛЕ.

ЗАТО СВЕ ТРАЖИТЕ НАПИСМЕНО.

Да не би родитељи имали проблема са социјалним радницима, и осталим извршиоцима фашистичких налога ове окупаторске власти, све што имате да кажете, све захтеве, опомене, упозорења и све дописе предајте школи написмено. Да ли ћете то сами учинити или путем неког правника, на вама је, али комуникација са њима мора ићи написмено. Због каснијег доказивања али и због центра за социјални рад, и осталих служби.

адвокат Милина Дорић