Студија вакцинисане и невакцинисане деце

You are currently viewing Студија вакцинисане и невакцинисане деце

Пише Тамара Брадић,
Мастер психолог и психотерапеут у тренингу под супервизијом.
потпредседник Покрета Живим за Србију

Прошле године (2020.) коначно је објављена научна студија, која показује колико пута више су вакцинисана деца морала да буду вођена код педијатра у односу на невакцинисану децу. Ово је, иначе, ретроспективна анализа, после десет година педијатријске праксе „Relative Incidence of Office Visits and Cumulative Rates of Billed Diagnoses Along the Axis of Vaccination“ https://www.mdpi.com/1660-4601/17/22/8674

У закључку студије се наводи да невакцинисана деца, обухваћена овом студијом, нису мање здрава од вакцинисане и да су вакцинисана деца знатно мање здрава од невакцинисане.

Аутори ове студије наводе да очекују даља истраживања, која укључују веће, независне узорке како би се разумели ови неочекивани налази.

Такође кажу, да су налази ове студије у складу са забринутошћу да вакцинација може повећати ризик од инфекције респираторним вирусима, што је очигледно велика забринутост сада, када говоримо о Ковиду 19.