Школовање код куће

You are currently viewing Школовање код куће

За све заинтересоване имамо више информација.

Пре свега, оно што морамо имати на уму јесте да је Школовање код куће једино што нам је преостало уколико желимо да спасемо децу од великог притиска који се систематски спроводи. Мишљења смо да ће свако одлагање имати несагледиве последице за ментални и физички развој деце.

Сви апели, молбе и дописи које смо упутили Министарству просвете, науке и технолошког развоја остали су без одговора а односе се на:

– обавезно ношење маски у школи.

– снажне препоруке да се деца ваксинишу.

– прикупљање личних података који сe складиштe у облику ЈОБ броја.

– пропагирање родног наратива и учење да је природно и нормално све оно што до јуче није било.

– обавезно коришћење таблета уз смишљено укидање уџбеника.

– наставу која поништава српско национално биће.

– одвајању од рeалног свeта и приморавању да ученици слeдe пут трансхуанизма.

Истина је да већина чека да други реше њихов проблем, док за то време државни службеници изгласавају законе којима недвосмислено теже да потврде да су деца државна својина.

Школовање код куће можемо да почнемо када се окупи довољан број родитеља који су за то заинтересовани како бисмо упутили заједнички допис Министарству науке, просвете и технолошког развоја. Законска могућност постоји, али је потребна да нас буде што више и да поново пошаљемо заједнички допис родитеља и наставника са предлозима за измену правилника.

Тим за школовање код куће издвојио је неколико најчешћих питања која сте нам постављали.

1. Да ли је Школовање код куће исто што и онлајн школовање?

Није исто. Школовање код куће се одвија индивидуално или у мањим групама ђака од стране наставника/предавача у Вашем дому или локално на општини на којој станујете и то организовано. (Само ако је преко потребно – онда је онлајн).

2. Да ли је Школовање код куће регуларно и признато, односно да ли је призната диплома за будуће даље школовање?

Јесте свакако. Законски регуларно и једнако са државно званичним образовањем.

3. Који наставни план и програм се користи за Школовање код куће?

Користи се за сада званично признати наставни план Републике Србије, са могућношћу избора додатних предмета и практичних радионица за усавршавање детета, а на основу увида за шта дете има посебан дар (таленат) или по самој жељи детета.

4. Како ће се вршити оцењивање?

Оцењивање ће се вршити исто као и предавање, од стране наставника/ предавача који ће предавати детету предмете код куће.

5. Како се полажу пријемни испити за средњу школу?

Пошто је Школовање код куће призната опција школовања у Републици Србији, залажемо се да у најближој државној школи дете полаже пријемни са ђацима вршњацима у истом званичном термину као и цела генерација.

Да ли се Школовање код куће плаћа?

Покрет Живим за Србију је послао допис Министсрству просвете са захтевом да наставници буду плаћњни из државног буџета, али до сада одговор нисмо добили.
Дакле, у почетку ће родитељи морати да покривају трошкове али покушаћемо да обезбедимо да се макар део покрива из других извора.

7. Да ли се користе исти уџбеници као и у државним школама?

За сада да, јер се користи званично признати наставни план Републике Србије. (Радимо на проширењу и предлогу са изменама.)

8. Где ће се одржавати настава ако нисмо у могућности због запослења да будемо код куће, а дете не можемо (не желимо) само да оставимо са наставником?

Предлог је да буду родитељи повезани територијално, по општинама, па да се нађе заједничко решење.

9. Шта је са социјализацијим деце?

Социјализација је неизоставна и свакако садржајна, јер наставник има више времена и простора да се посвети сваком детету у мањој групи. Такоће, наводимо да би била организована и практична настава у селима, са практичним стварањем рукотворина, упознавањем природе и организовањем наставе у локалним градским парковима, шумама, баштама, сеоским газдинствима. Све то утиче на директно стварање самосвести код младог човека и његове повезаности са природом.

10. Зашто одабрати школовање код куће за своје дете?

Индивидуалан рад или рад у мањим групама, пружа могућност детету да искаже своје таленте на лакши начин, као и да ти таленти буду на време препознати од стране наставника. Такође, уколико дете има неки проблем, препознаћемо на време и радићемо на његовом савладавању. Рад у великим групама, тј.одељењима, увелико отежава посвећеност сваком детету.

Срдачно,

Админ тим Школовање код куће

Покрет Живим за Србију