Стоп дискриминацији деце

You are currently viewing Стоп дискриминацији деце

Асоцијација приватних предшколских установа Србије поднела је Уставном суду Србије иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости одредбе која дискриминише родитеље чија деца похађају приватне вртиће на тај начин што им омогућава накнаду само дела трошкова боравка деце у предшколској установи, док је у државним вртићима накнада 100%.

Покрет Живим за Србију подржава ову иницијативу и против је дискриминације јер су на овај начин родитељи деце која похађају приватне вртиће стављени у неповољан положај у односу на родитеље чија деца похађају државне вртиће. Наиме, за дане одсуства деце која похађају државне вртиће признаје се 100% дневног износа накнаде трошкова боравка детета, док се за дане одсуства деце које појађају приватне вртиће признаје 50% накнаде.

Инфо служба Покрета Живим за Србију

Објављено 13.2.2022.