Право на правично суђење из члана 6. европске конвенције о људским правима и основним слободама

You are currently viewing Право на правично суђење из члана 6. европске конвенције о људским правима и основним слободама

Право на правично суђење је комплексно право јер садржи читав низ комплементарних процесних људских права. Његову садржину према тексту члана 6. став 1. ЕКЉП чини низ што оригинaлних, што изведених права, која морају поштовати национални судови земаља чланица приликом вођења поступака и доношења одлука: право на приступ суду, право на приступ одговарајућег квалитета које укључује остваривање начела саслушања странака, процесну равноправност и једнакост у коришћењу процесних стедстава (“једнакост оружја”), право на непристрасан и независтан суд установљен законом, право на јавност у поступку, као и право на решавање правне ствари у разумном року.

У Републици Србији се готово свакодневно крше закони, Устав и Европска конвенција о људским правима и основним слободама.

Европски суд за људска права добија велик број представки где је тужена Република Србија, а због противзаконитог рада осионих судија које су себи дале за право да за њихове злоупотребе на крају ипак грађани Републике Србије из својих џепова, тачније из буџета, плаћају цех њихових обесних поступака.

Овоме се правним путем мора стати на пут.

Захтевамо да се примене одредбе по којима Република Србија има право да од судија које су нанеле повреду права наплати сву штету коју Европски суд пресуди, све са каматама и трошковима поступка.