Press "Enter" to skip to content

КОСОВО НИЈЕ НИЧИЈА ДЕДОВИНА!

 

 

Косово је територија Републике Србије и свако ко је био на власти, ко је сада и ко буде био на власти мора да разуме да територија Републике Србије није дедовина појединца или групе људи, па да са њом може да располаже овако или онако. Није то татина некретнина, па да се са том некретнином располаже тако што ће се отуђити, поклонити или ИЗДАТИ – у буквалном или фигуративном смислу.

Резолуција 1244 није РЕШЕЊЕ о наслеђивању неког физичког лица или групе лица, већ је РЕШЕЊЕ које је у датом моменту било подобно за превазилажење немира, рата и разарања. У тој Резолуцији  не постоји правни основ за било какво прометовање, отуђење промена власништва… итд. Нико не може трговати са предметом који је по самом Закону ван правног промета. Још су Римљани такве ствари називали res extra commercium а наш правни систем темељи се на Римском праву и наше стварно право изричито забрањује располагање ствари ван правног промета и такве ствари односно територију назива res extra commercium,  као што се не може прометовати море, рекa.

Све и да се 100 % грађана сложи ( хипотетички) око прометовања Косова ( што је и теоријски немогуће ), та воља не би била правно одржива и не би моглa правно егзистирати, јер воља једног народа у једном релативном кратком периоду не поседује правно подобне и ваљане елементе да би имала правну снагу за доношење таквих одлука. Јер то није питање једне генерације или две или више генерација то је вековно питање. И ни једно мишљење данашњих генерација није достојно оног страдања које су давно пре положили наши преци  зарад тога да данас уопште има кога да мисли и да постоји на овим просторима. Нама је дато само да сачувамо, а они су телима својим бранили оно што ми треба само да сачувамо, а то је немерљиво.

Све и да није тако део територије Републике Србије није у апрехензији ни једног физичког лица или групе људи, то је ствар res extra commercium или ствар ван промета баш као што су реке, манастири, мора.Нико нема права да се игра размаженог сина или унука који хоће    да располаже  самопрозваним  наследством. Свако ко се осоколи и умисли да то може да прометује мора бити свестан да не поседује пословну способност за тако нешто, јер ту способност наш правни систем не даје ником. Сваки евентуални потпис или одлука, акт или документ такве врсте биће ништав, и та ништавност неће аболирати оног чија је.

Адвокат Милина Дорић

2 Comments

  1. Od II. tisućljeća pr. Kr. na području Kosova, dijela Makedonije i jugozapadne Srbije živjelo je ilirsko pleme Dardani. Njih su u I. st. pr. Kr. pokorili Rimljani. Dardanski je teritorij ušao u sastav rimske provincije Gornje Mezije (Moesia Superior), koja je od cara Dioklecijana (284–305) činila zasebnu provinciju Dardaniju. Od podjele Rimskoga Carstva 395. do kraja XII. st. područje Kosova bilo je u sastavu Bizantskoga Carstva te Bugarske i Samuilove države. U XI. st. na Kosovo su počeli prodirati Srbi iz Raške. Ono je tada postalo poprištem sukoba između Srbije i Bizantskoga Carstva.
    God. 1170. Stefan Nemanja potukao je bizantsku vojsku i priključio Kosovo Srbiji. Od kraja XII. st. pa do pada pod osmansku vlast Kosovo je bilo značajno područje srpske srednjovjekovne države te raskrižje karavanskih putova na Balkanskome poluotoku.

  2. Јадранка Нићин Јадранка Нићин

    Браво Милина!
    Скидам капу и потписујем речено!

Comments are closed.